projecten
 


Citadel Projecten is een enthousiast, dynamisch en creatief bureau voor het adviseren, begeleiden, acquireren, ontwikkelen en realiseren van huisvesting.

‘Ubi volentia est, via est’ of wel ‘waar een wil is, is een weg’ is mijn motto. Waar het in de ontwerp- of bouwfase moeilijk wordt iets te realiseren, wordt Citadel Projecten juist gemotiveerd om met veel creativiteit, inlevingsvermogen en realisme een oplossing te bieden.

20 jaar ervaring in het realiseren van bouwprojecten in de volkshuisvesting, zorgen voor een efficiënte en kwalitatieve aanpak van uw ontwikkeling- en bouwopgave. In die 20 jaar zijn veel haalbaarheidsonderzoeken verricht en projecten gerealiseerd. Voor verschillende organisaties en vanuit diverse rollen. Op het terrein van onderhoud & renovatie, functie wijziging, (her)ontwikkeling en herstructurering van vastgoed.

Hierbij heb ik een persoonlijke meerwaarde gevonden in het verzorgen van huisvesting voor bijzondere doelgroepen. Dergelijke projecten vragen om een hoge kwalitatieve inzet en een goed gevoel voor de belangen van de verschillende procespartijen. Citadel Projecten kan uw project begeleiden van de initiatieffase tot en met de realisatie van het (woon)project.

Door de jarenlange ervaring beschikt Citadel Projecten over een zeer uitgebreid netwerk waarin vrijwel alle disciplines met relaties in vastgoedontwikkeling zijn vertegenwoordigd.

Citadel Projecten is gewend aan wijzigende omstandigheden en weet hier creatief en flexibel op te reageren. Citadel Projecten heeft bovendien oog voor politieke en bestuurlijke verhoudingen binnen gemeenten en realiseert zich dat maatschappelijke betrokkenheid kan leiden tot een efficiënt proces en een optimaal projectresultaat in termen van productkwaliteit, tijd en geld.

Ik voer graag een oriënterend gesprek met u!!!

Piet van Toorenenburg